Institut Les Termes

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Inici Secretaria Proves Proves per a l'obtenció del graduat en ESO per a l'alumnat que no l'hagi obtingut en finalitzar aquesta etapa

Proves per a l'obtenció del graduat en ESO per a l'alumnat que no l'hagi obtingut en finalitzar aquesta etapa

Correu electrònic Imprimeix PDF

proves4t

L'alumnat que no hagi obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO) en finalitzar l’etapa, durant el mes de març es pot presentar a les proves que organitzen els centres educatius.

Els requisits per poder presentar-se a les proves són:

  • Tenir 18 anys o complir-los dins l'any natural en què es fan les proves; aquesta edat es pot rebaixar fins als 16 anys per a l'alumnat que tingui un contracte laboral que li impedeixi assistir al centre educatiu en règim ordinari, o que es trobi en procés d'obtenció d'un permís de treball o que sigui esportista d'alt rendiment. Cal presentar la documentació que ho acrediti.
  • Haver finalitzat l'educació educació secundària obligatòria sense haver obtingut el títol i no tenir més de cinc matèries pendents de qualificació positiva (compten com una sola matèria les cursades amb el mateix nom en diferents cursos).
  • Haver finalitzat l'educació secundària obligatòria durant un dels dos cursos anteriors al qual accedeix a les proves.


La sol·licitud per fer les proves s’ha de presentar durant els deu primers dies lectius del mes de febrer a la secretaria del centre on la persona sol·licitant va estar matriculada de quart d'ESO per última vegada.

El calendari d'exàmens de l'Institut Les Termes per a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria és:

MATÈRIA

DATA DE LA PROVA

HORA

Llengua Anglesa

20 de Març

09:00h-10.00h

Llengua Castellana

20 de Març

11:30h-12:30h

Llengua Catalana

20 de Març

12:30h-13:30h

Tecnologia

21 de Març

11:30h-12:30h

Ciències Socials

22 de Març

09:00h-10:00h

Matemàtiques

22 de Març

12:30h-13:30h

 

Et pots descarregar l'imprès de la sol·licitud: SOL·LICITUD PDF

Pots consultar els criteris d'avaluació per a cada matèria: CRITERIS AVALUACIÓ