Institut Les Termes

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Inici Secretaria Proves
Proves

Proves per a l'obtenció del Graduat en ESO

Correu electrònic Imprimeix PDF

L'alumnat que no hagi obtingut el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) en finalitzar l’etapa, durant el mes de març es pot presentar a les proves que organitzen els centres educatius i que es realitzaran entre els dies 13 i 17 de març de 2017. A sota us presentem els continguts mínims i criteris d'avaluació i els horaris de les proves a l'Institut Les Termes.

 

 

Continguts mínims i criteris d'avaluació per a les proves de graduat en ESO març 2016

Correu electrònic Imprimeix PDF

Ja podeu descarregar-vos el document amb els continguts mínims i criteris d'avaluació per a les proves de graduat en ESO (alumnes que no l'han obtingut en finalitzar l'etapa) que es convoquen durant el proper mes de març 2016.

Si voleu més informació sobre aquesta prova, aneu a la pàgina del Departament d'Ensenyament.

proves4t

 

Qualificacions de les Proves per a l'obtenció del graduat en ESO

Correu electrònic Imprimeix PDF

proves4t

L'alumnat que s'hagi presentant a les Proves per a l'obtenció del graduat en ESO ja poden consultar les seves qualificacions al Centre.

 

Proves per a l'obtenció del graduat en ESO per a l'alumnat que no l'hagi obtingut en finalitzar aquesta etapa

Correu electrònic Imprimeix PDF

proves4t

L'alumnat que no hagi obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO) en finalitzar l’etapa, durant el mes de març es pot presentar a les proves que organitzen els centres educatius.

Els requisits per poder presentar-se a les proves són:

  • Tenir 18 anys o complir-los dins l'any natural en què es fan les proves; aquesta edat es pot rebaixar fins als 16 anys per a l'alumnat que tingui un contracte laboral que li impedeixi assistir al centre educatiu en règim ordinari, o que es trobi en procés d'obtenció d'un permís de treball o que sigui esportista d'alt rendiment. Cal presentar la documentació que ho acrediti.
  • Haver finalitzat l'educació educació secundària obligatòria sense haver obtingut el títol i no tenir més de cinc matèries pendents de qualificació positiva (compten com una sola matèria les cursades amb el mateix nom en diferents cursos).
  • Haver finalitzat l'educació secundària obligatòria durant un dels dos cursos anteriors al qual accedeix a les proves.


La sol·licitud per fer les proves s’ha de presentar durant els deu primers dies lectius del mes de febrer a la secretaria del centre on la persona sol·licitant va estar matriculada de quart d'ESO per última vegada.

El calendari d'exàmens de l'Institut Les Termes per a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria és:

MATÈRIA

DATA DE LA PROVA

HORA

Llengua Anglesa

20 de Març

09:00h-10.00h

Llengua Castellana

20 de Març

11:30h-12:30h

Llengua Catalana

20 de Març

12:30h-13:30h

Tecnologia

21 de Març

11:30h-12:30h

Ciències Socials

22 de Març

09:00h-10:00h

Matemàtiques

22 de Març

12:30h-13:30h

 

Et pots descarregar l'imprès de la sol·licitud: SOL·LICITUD PDF

Pots consultar els criteris d'avaluació per a cada matèria: CRITERIS AVALUACIÓ