Institut Les Termes

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Inici Secretaria Consell Escolar Eleccions Consell Escolar 2014

Eleccions Consell Escolar 2014

Correu electrònic Imprimeix PDF

consellescolar

El consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director o directora, professors, alumnes, personal d'administració i serveis, famílies, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és debatre i aprovar tots aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, el pla i la memòria anual de centre, el pressupost, etc.

Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Durant aquest mes de Novembre es renovarà parcialment el Consell Escolar del centre, concretament la meitat del sector Professorat i dos membres del sector Alumnat.

Les eleccions dels tres nous membres del professorat es faran el dilluns 24 de Novembre, mentre que les de l’Alumnat seran el divendres 28. Les candidatures s’hauran de presentar a la secretaria del centre entre els dies 13 i 21 de Novembre.