Institut Les Termes

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Inici Notícies Eleccions al Consell Escolar

Eleccions al Consell Escolar

Correu electrònic Imprimeix PDF

eleccionsce2016

Abans que acabi aquest any cal procedir a la renovació parcial dels membres del Consell Escolar del centre,  un òrgan on hi estan representats tots els agents de la comunitat educativa: alumnat, famílies, professorat, PAS i Ajuntament.

Les famílies estan representades al Consell Escolar amb tres persones:  una nomenada directament per la Junta directiva de l’AMPA i dues persones escollides entre les famílies a través d’eleccions. Són aquestes dues persones les que s’hauran d’escollir en les eleccions d’aquest 2016.Les candidates presentades són:

  • Elisabeth Farrero Salvat
  • Maria Teresa Vera Ramon

El procés electoral començarà el dia 7 de novembre i tindrà les següents dates importants:

  • 7 de novembre: Convocatòria oficial de les Eleccions i publicació del cens de pares i mares d’alumnes al taulell d’anuncis del centre.
  • Del 7 al 23 de novembre: Termini de presentació de candidatures (a la secretaria del centre, omplint document oficial).
  • 14 de novembre: Constitució de la mesa electoral (seran triats per sorteig dos pares o mares del centre perquè formin part de la mesa electoral, juntament amb el director del centre).
  • Dimecres 30 de novembre: DIA DE LES VOTACIONS (de les 12:00h fins les 19:00h, a la sala de visites del vestíbul de l’institut).
  • 19 de desembre de 2016: Constitució del nou Consell Escolar del centre.

Esperem la vostra participació!