Institut Les Termes

 • Augmenta la mida de la font
 • Mida de la font per defecte
 • Disminueix la mida de la font
Inici Departaments Orientació Calendari De Reunions i Trobada dels Equips de Mediació

Calendari De Reunions i Trobada dels Equips de Mediació

Correu electrònic Imprimeix PDF

Calendari De Reunions i Trobada dels Equips de Mediació:

ASPECTES A TREBALLAR

DATA

PARTICIPANTS/ AGRUPAMENTS

 • Acollida/ ens coneixem tots els alumnes del centre.
 • Foto del grup
 • 10 d'octubre 2012
 • Tothom: alumnes en formació, alumnes nous i, experts d'altres cursos.
 • Calendari curs.
 • Tipologia mediacions realitzades.
 • Perfil del mediador/a
 • 28 de novembre 2012
 • Tothom
 • Difusió. Cartells.
 • Estudi de casos. Observacions mediacions realitzades.
 • Clima de centre.
 • 16 de gener de 2013.
 • 13 de febrer 2013
 • Tothom.
 • Farem grups petits
 • Preparació trobada de mediadors de secundària de Sabadell
 • 13 de març 2013
 • 10 d'abril
 • Tothom.
 • Farem agrupaments petits.
 • Trobada de mediadors de secundària de Sabadell.
 • 17 d'abril 2013
 • Tothom. Trobada intercentres.
 • Casal Pere iv de Sabadell.
 • Valoració trobada
 • 24 d'abril 2013
 • Representants de cada curs.
 • Memòria casos mediats. Valoració equip. Proper curs.
 • 22 de maig 2013
 • Tothom.
 • Entrega de certificacions.

 

* Els dies de reunió ens trobem a l'aula 2.3, aula de 2n B. 11:00h.