Institut Les Termes

 • Augmenta la mida de la font
 • Mida de la font per defecte
 • Disminueix la mida de la font
Inici
Consell Escolar


Eleccions Consell Escolar 2014

Correu electrònic Imprimeix PDF

consellescolar

El consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director o directora, professors, alumnes, personal d'administració i serveis, famílies, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és debatre i aprovar tots aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, el pla i la memòria anual de centre, el pressupost, etc.

Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Durant aquest mes de Novembre es renovarà parcialment el Consell Escolar del centre, concretament la meitat del sector Professorat i dos membres del sector Alumnat.

Les eleccions dels tres nous membres del professorat es faran el dilluns 24 de Novembre, mentre que les de l’Alumnat seran el divendres 28. Les candidatures s’hauran de presentar a la secretaria del centre entre els dies 13 i 21 de Novembre.

 

 

Eleccions al Consell Escolar del Centre

Correu electrònic Imprimeix PDF

consellescolar

La setmana vinent estem cridats a les urnes els membres de tota la comunitat educativa de l'institut Les Termes. Aquests són els horaris i els espais en què es celebraran les eleccions de cada sector:
 • ALUMNAT: Dimecres 16 de gener, durant el matí, a les aules de cada grup.
 • FAMÍLIES: Dimecres 16 de gener, de 15:30h a 20:00h, a la biblioteca.
 • PROFESSORAT: Dilluns 14 de gener a les 17'00h, a la biblioteca.
 • PAS: Dilluns 14 de gener a les 11'00h, a la Secretaria del centre.
Recordeu que podeu trobar els noms dels candidats de cada sector al taulell d'anuncis del centre.
 

Eleccions Consell Escolar 2012

Correu electrònic Imprimeix PDF

consellescolar

El consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director o directora, professors, alumnes, personal d'administració i serveis, famílies, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és debatre i aprovar tots aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, el pla i la memòria anual de centre, el pressupost, etc.

Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Calendari del procés electoral:

 • Inici del procés: 3 de desembre de 2012
 • Presentació de candidatures: del 3 al 17 de desembre de 2012
 • Constitució de les meses electorals: 13 de desembre de 2012
 • Votacions de cada sector: del 14 al 18 de gener de 2013
 • Constitució del consell escolar: abans del 25 de gener de 2013